Sinh viên

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 

–  Sinh viên đăng kí làm đề tài nghiên cứu khoa học đạt mức cao cả về số lượng và chất lượng. Kết quả bảo vệ đều đạt loại khá trở lên.

Năm học Số lượng ĐTNCKH Số lượng KLTN Ghi chú
2005 – 2006 22 0  
2006 – 2007 18 15  
2007 – 2008 16 17  
2008 – 2009 16 12  
2009 – 2010 15 15  
2010 – 2011 12 13  
2011 – 2012 17 12  
2012 – 2013 8 13  
2013 – 2014 10 15  
2014- 2015 15 26  
2015- 2016 10 28  
2016- 2017 12 30  
2017- 2018 9 28  
2018- 2019 11 29  
2019- 2020      

–  Khoa có 02 sinh viên đạt giải khuyến khích cấp toàn quốc:

  1. Nguyễn Ngọc Ly (2009), Hình thành cho trẻ biểu tượng về hình dạng lứa tuổi mẫu giáo nhỡ, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai hướng dẫn.
  2. Nguyễn Thị Dịu (2011), Tích hợp hình thành biểu tượng định hướng trong không gian cho trẻ mẫu giáo lớn trong quá trình tổ chức cho trẻ khám phá khoa học, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai hướng dẫn.

– Hằng năm Khoa đều tuyển chọn những ĐTNCKH sinh viên đạt kết quả tốt báo cáo tại Hội nghị Sinh viên NCKH cấp khoa.