LCĐ – LCH

HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, THỂ THAO CỦA LCĐ – LCH

– Văn nghệ là một trong những thế mạnh của khoa GD Mầm non. Đây là hoạt động LCĐ thực hiện rất hiệu quả, đã hỗ trợ rất tốt cho việc học tập. LCĐ và LCH đã tham gia tất cả các hoạt động do ĐTN trường tổ chức, chủ động triển khai các hoạt động văn hóa – văn nghệ trong phạm vi Liên Chi đoàn và giao lưu với các đơn vị bạn.

– Phong trào rèn luyện TDTT của các ĐV, HV được phát triển rộng khắp. Đông đảo HV hăng hái tham gia các CLB do ĐTN, HSV tổ chức. Liên chi đã thành lập các đội tuyển bóng đá, bóng chuyền, cờ vua tham gia các giải bóng đá, bóng chuyền, cờ vua do Nhà trường và Đoàn, Hội cấp trên tổ chức.

Với những thành tích nêu trên, LCĐ đã nhận được nhiều lượt giấy khen của các cấp trường và Đại học Thái Nguyên về thành tích văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.