Tin tức – Sự kiện

Chuẩn giáo viên mầm non

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2018-tt-bgddt-quy-dinh-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-mam-non-169340-d1.htmlhttps://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2018-tt-bgddt-quy-dinh-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-mam-non-169340-d1.html

Điểm trúng tuyển và danh sách Thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy năm 2017- Khoa GDMN

Ngày 31/07/2017, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đã công bố các quyết định Điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy đợt 1 và Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy năm 2017.

Chi tiết xem tại đây:

Điểm trúng tuyển Đại học Chính quy đợt 1 năm 2017

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy năm 2017- Ngành GDMN